Spis treści

 1. Zakres zastosowania
 2. Podsumowanie umowy
 3. herbatniki
 4. Prawo do odstąpienia od umowy
 5. Ceny i warunki płatności
 6. Warunki dostaw i realizacji zamówień
 7. Zachowanie tytułu własności
 8. Gwarancja
 9. Prawo właściwe
 10. Miejsce wydania zezwolenia
 11. Kodeks postępowania
 12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1) Zakres zastosowania

1.1 Niniejsze ogólne warunki spółki Orange AB GmbH (zwanej dalej “Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych między konsumentem lub przedsiębiorcą (zwanym dalej “Klientem”) a Sprzedawcą dotyczących wszelkich towarów i/lub usług prezentowanych w sklepie internetowym Sprzedawcy. Niniejszym sprzeciwia się się włączeniu własnych warunków Klienta, chyba że ustalono inne warunki.

1.2 Konsumentem dla celów niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który nie jest przypisany do działalności handlowej lub zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych warunków jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, prowadzi działalność handlową lub zawodową na własny rachunek.

1.3 Treści cyfrowe w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków to wszelkie informacje, które nie znajdują się na materialnym nośniku, które są produkowane w formie cyfrowej i dostarczane przez sprzedającego poprzez przyznanie pewnych praw użytkowania, które są dokładnie określone w niniejszych ogólnych warunkach.

i warunki.

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert sprzedawcy, a jedynie służą złożeniu wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówienia online zintegrowanego ze sklepem internetowym sprzedawcy. Po umieszczeniu wybranych towarów i/lub usług w wirtualnym koszyku i przejściu przez proces zamawiania oraz kliknięciu przycisku, który kończy proces zamawiania, klient składa prawnie wiążącą ofertę umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług znajdujących się w koszyku. Klient może również złożyć swoją ofertę sprzedawcy telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

poprzez przekazanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej (faks lub e-mail); o ile otrzymanie potwierdzenia zamówienia przez klienta jest niezbędne; lub

poprzez dostarczenie zamówionych towarów do klienta; o ile odbiór przez klienta jest kluczowy, lub

prosząc klienta o zapłatę po złożeniu zamówienia.

O ile zastosowanie ma kilka z wyżej wymienionych opcji, umowa zostanie zawarta w momencie, gdy jedna z wyżej wymienionych opcji wystąpi jako pierwsza. Jeżeli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta we wspomnianym terminie, uznaje się to za odrzucenie oferty, co skutkuje tym, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Jeśli klient wybierze opcję “PayPal Express” w momencie składania zamówienia, usługa płatności jest obsługiwana przez dostawcę usług płatniczych PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej “PayPal”), którego regulamin można znaleźć pod adresem: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE.

Jeśli klient nie posiada konta PayPal, zastosowanie mają warunki dotyczące płatności bez konta PayPal, z którymi można zapoznać się na stronie: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= en_US.

Jeśli klient wybierze “PayPal Express” jako metodę płatności, inicjuje również zlecenie płatności do PayPal, klikając przycisk, który kończy proces zamówienia. W takim przypadku sprzedawca deklaruje przyjęcie oferty klienta już w momencie zainicjowania przez niego transakcji płatniczej poprzez kliknięcie przycisku kończącego proces składania zamówienia.

2.5 W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem formularza zamówienia online sprzedawcy, tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę i przesłany klientowi na piśmie wraz z niniejszymi warunkami (na przykład pocztą elektroniczną, faksem lub listownie) po złożeniu zamówienia przez klienta. Ponadto tekst umowy będzie przechowywany na stronie internetowej sprzedawcy i klient może go znaleźć za pośrednictwem chronionego hasłem konta klienta, wprowadzając odpowiednie dane logowania, pod warunkiem, że klient utworzył konto klienta w sklepie internetowym sprzedawcy przed złożeniem zamówienia.

2.6 Przed wysłaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem internetowego formularza zamówienia sprzedawcy klient może rozpoznać błędy wprowadzania danych, uważnie czytając informacje wyświetlane na ekranie. Funkcja powiększenia ekranu w przeglądarce może być skuteczną metodą lepszego rozpoznawania błędów wprowadzania danych.

Klient może poprawiać wszelkie informacje wprowadzone za pomocą standardowej funkcji klawiatury i myszy podczas elektronicznego procesu zamawiania, dopóki nie kliknie przycisku, aby sfinalizować proces zamawiania.

2.7 Do zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język angielski.

2.8 Zarządzanie zamówieniami i kontakt odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem poczty elektronicznej i automatycznego zarządzania zamówieniami. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że adres e-mail podany przez niego do zarządzania zamówieniami jest prawidłowy, tak aby wiadomości e-mail wysyłane przez Sprzedawcę mogły być odbierane na ten adres. W szczególności klient jest odpowiedzialny, jeśli używane są filtry SPAM, za zapewnienie, że wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub osoby trzecie, którym sprzedawca zlecił zarządzanie zamówieniami, mogą zostać dostarczone. 3) Ciasteczka

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na terminalu użytkownika i umożliwiają nam lub naszym firmom partnerskim (pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, gromadzą i przetwarzają określone informacje o użytkowniku, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji oraz wartości adresu IP, zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

W niektórych przypadkach pliki cookie są wykorzystywane do uproszczenia procesu zamawiania poprzez zapisywanie ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka do późniejszej wizyty na stronie internetowej). Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez poszczególne pliki cookie ustawione przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO albo w celu wykonania umowy, albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów w zakresie najlepszej możliwej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i wydajnego projektowania odwiedzin strony.

Współpracujemy z partnerami reklamowymi, którzy pomagają nam uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla użytkowników. W tym celu pliki cookie firm partnerskich są również przechowywane na dysku twardym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej (pliki cookie stron trzecich). Użytkownik zostanie poinformowany indywidualnie i oddzielnie o korzystaniu z takich plików cookie oraz o zakresie informacji gromadzonych w każdym przypadku w poniższych sekcjach.

Należy pamiętać, że użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wyłączyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem obsługi ustawień plików cookie. Jest to opisane w menu pomocy każdej przeglądarki, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla każdej przeglądarki pod poniższymi linkami:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
 • Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
 • Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

4) Prawo do anulowania

4.1 Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy.

4.2 Szczegółowe informacje na temat prawa do anulowania można znaleźć w instrukcji anulowania sprzedawcy.

5) Ceny i warunki płatności

5.1 O ile w opisie produktu sprzedawcy nie wskazano inaczej, podane ceny są cenami całkowitymi zawierającymi ustawowy podatek VAT. Koszty dostawy, w stosownych przypadkach, zostaną wskazane osobno w opisie danego produktu.

5.2 Płatności można dokonać dowolną z metod wymienionych w sklepie internetowym sprzedawcy.

5.3 W przypadku dokonywania płatności przy użyciu metody płatności oferowanej przez PayPal, przetwarzanie płatności jest przeprowadzane przez dostawcę usług płatniczych PayPal ((Europa) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwanego dalej “PayPal”)) z zastrzeżeniem Warunków korzystania z usługi PayPal, które są dostępne pod adresem: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

Jeśli klient nie posiada konta PayPal, zastosowanie mają warunki dotyczące płatności bez konta PayPal. Można je obejrzeć na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full

6) Warunki dostawy

6.1 Towary są zazwyczaj dostarczane na trasie dostawy i na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Podczas przetwarzania transakcji decydujący jest adres dostawy wskazany w zarządzaniu zamówieniami sprzedawcy.

6.2 Jeśli wyznaczony przewoźnik zwróci towary sprzedającemu, ponieważ dostawa do klienta nie była możliwa, klient ponosi koszty nieudanej dostawy. Nie ma to zastosowania, jeśli Klient skutecznie skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą Klienta lub jeśli tymczasowo uniemożliwiono mu otrzymanie oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca powiadomił Klienta o usłudze z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.3 Jeżeli towary są dostarczane przez przewoźnika towarowego, towary będą dostarczane bezpłatnie przy krawężniku, tj. do publicznego krawężnika znajdującego się najbliżej adresu dostawy, o ile nie określono inaczej w informacjach o wysyłce wyświetlanych w sklepie internetowym Sprzedawcy lub o ile nie uzgodniono inaczej.

6.4 Odbiór osobisty nie jest możliwy ze względów logistycznych.

6.5 Po dostarczeniu zakupionych produktów sprzedawca może, zgodnie z umową z klientem, wysłać klientowi e-mail z zaproszeniem do wypełnienia ankiet w celu uzyskania jego opinii na temat transakcji. Klient nie jest zobowiązany do ich finalizacji.

7) Zachowanie tytułu własności

Jeśli sprzedawca zapewnia dostawę z wyprzedzeniem, zachowuje on prawo własności do dostarczonych towarów do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

8) Gwarancja

8.1 Jeśli przedmiot zakupu jest wadliwy, zastosowanie mają przepisy ustawowe.

8.2 W drodze odstępstwa, w przypadku konsumentów, termin roszczeń gwarancyjnych dotyczących towarów używanych wynosi jeden rok od daty dostawy towarów do klienta. Skrócenie okresu przedawnienia nie ma zastosowania,

 • za produkt, który zgodnie ze swoim zwykłym zastosowaniem nie był używany do budowy budynku i który był przyczyną wady budynku,

8.3 Zaleca się, aby klient zgłaszał wszelkie oczywiste uszkodzenia transportowe przewoźnikowi i informował o nich sprzedawcę. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, nie ma to wpływu na jego ustawowe lub umowne roszczenia z tytułu wad.

9) Prawo właściwe

Prawo Republiki Federalnej Niemiec ma zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych między stronami, z wyjątkiem przepisów regulujących międzynarodową sprzedaż rzeczy ruchomych. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w zakresie, w jakim przyznana ochrona nie jest wycofana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju zwykłego pobytu konsumenta.

10) Miejsce autoryzacji

Jeśli klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub odrębnym majątkiem publicznoprawnym z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, jedynym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeśli klient ma miejsce zamieszkania poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec, jedynym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy, pod warunkiem, że umowa lub roszczenia wynikające z umowy mogą być przypisane do działalności zawodowej lub handlowej klienta. W każdym przypadku sprzedający jest jednak uprawniony do zwrócenia się do sądu właściwego dla siedziby klienta w odniesieniu do wyżej wymienionych spraw.

11) Kodeks postępowania

11.1 Sprzedawca spełnia standardy jakości “Certyfikowany sklep internetowy EHI firmy EHI Retail Institute GmbH, które można sprawdzić pod adresem http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

11.2 Sprzedawca spełnia standardy jakości Trusted Shops, z którymi można zapoznać się na stronie www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.

12) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

12.1 Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej następujący link do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma ta będzie punktem wyjścia dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami a przedsiębiorcami.

12.2 Sprzedawca nie jest zobowiązany ani nie wyraża woli uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed podmiotem ADR.

This post is also available in: Szwedzki Niemiecki