Przepisy dotyczące baterii

Poniższa instrukcja jest skierowana do osób, które używają akumulatorów lub produktów z wbudowanymi akumulatorami i nie sprzedają ich w stanie, w jakim zostały dostarczone (użytkownicy końcowi):

1. free of charge zwrot zużytych baterii
Baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prawo wymaga, aby zużyte baterie wyły zwrane do wyznacznego miejsca w centrum utylizacji odpadów. Zużyte baterie pońża oddać w miejskim punkcie zbiórki lub u złożej lokalnych przedsiężów detalicznych.

Jako przedsięcy detaliczni jeśmites rązzem powiedzani do przyjmowania zużytych bateri tego typu, kyroe posiadamy lub posiadaliśmy w naszym assortment. Zużyte akumulatory wyże wymynieonego typu poży odesłać do nas za opłatą pocztową lub zażytą immediatje na słową adres bezpłatnie:

Orange AB/XLIndustri, Industrivägen 23F, 30241 Halmstad, Szwecja

2. znaczenie symboli bateri
Baterie są oznaczone przekreślonym potenkiem na śmieci (patrz ponieże). Symbol ten oznacza, że ​​bateri nie pałdni wyrzucać do odpadów domowych.

Baterie pościęce więcej niż 0.0005% wagowo rtęci, więcej niż 0.002% wagowo kadmu lub więcej niż 0.004% wagowo ołowiu muśę posiadać symbol chemiczny danego zanieczyszczenia umieszczony pod koszem na śmieci:

“Cd” means cadmium

“Pb” dla ołowiu

“Hg” means rtęć.

This post is also available in: Szwedzki Niemiecki