Informacje o prawie do odstąpienia od umowy i formularz odstąpienia od umowy

Ponieważ chcemy oferować naszym klientom najlepszą obsługę, zdecydowaliśmy się zaoferować wszystkim klientom ustawowy 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy, który zwykle przysługuje tylko konsumentom, i wydłużyć ten okres do 30 dni.

A. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym użytkownik lub inna wskazana przez niego strona (niebędąca przewoźnikiem) odebrała lub przyjęła dostawę ostatnich towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (ORANGE Nordic AB) Industrivägen 23 F 30241 Halmstad Tel.: +46(0)35-124900, Fax: +46(0)35-124910, E-Mail: Info@XLIndistri.se), że użytkownik chce odstąpić od niniejszej umowy, wyraźnie to zaznaczając (np. w piśmie wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Prosimy o skorzystanie z załączonego formularza jako wzoru.

Aby odstąpić od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o odstąpieniu od umowy we wspomnianym okresie odstąpienia.

Co się dzieje w przypadku anulowania umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa, którą zwykle oferujemy). Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od umowy i zwrotu zamówionych towarów. W przypadku wszystkich zwrotów stosujemy tę samą metodę płatności, której użyto do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Nie pobieramy żadnych opłat za zwrot pieniędzy. Możemy jednak odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu udowodnienia, że towary zostały do nas odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Następnie należy wysłać lub zwrócić towary do nas na adres XL INDUSTRI AB (ORANGE NORDIC) niezwłocznie lub najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie zwrócony w ciągu 14 dni. Ponosimy koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą (np. towary spedycyjne). Użytkownik ponosi koszty zwrotu towarów, które ze względu na swój charakter mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą.

Ponosimy koszty przesyłki zwrotnej.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy jest ona spowodowana obsługą, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towarów.

Informacje ogólne

Upewnij się, że przedmiot nie jest uszkodzony ani zabrudzony. Towary muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i wszystkimi częściami zawartymi w opakowaniu. W razie potrzeby należy użyć opakowania ochronnego, aby upewnić się, że przesyłka dotrze nieuszkodzona. Jeśli nie posiadasz już oryginalnego opakowania, upewnij się, że używasz odpowiedniego opakowania, które zapewnia odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami transportowymi. Należy pamiętać, że powyższe informacje ogólne nie stanowią warunku prawa do odstąpienia od umowy.

2. szablon formularza anulowania

Jeśli chcesz anulować zamówienie, wypełnij i wyślij ten formularz.

XL-Industri(Orange Nordic AB)
Industrivägen 23F, 30241 Halmstad Szwecja
Faks +46-(0)35-124910 E-mail info@xlindustri.com

Ja/My (*) niniejszym anulujemy umowę, którą Ja/My (*)
wyraziły zgodę na zakup następujących towarów (*) _____________________________________________________ _____________________________________________________
Zamówiono na (*) ____________ / otrzymano na (*) ____________
Fakturanummer ____________ Ordernummer______________ _____________________________________________________
Nazwa konsumenta(-ów) _____________________________________________________
Adres konsumenta(-ów) _____________________________________________________
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli niniejszy formularz jest przekazywany w formie papierowej) _________________________
Data

(*) Usuń, jeśli to konieczne

 

 

This post is also available in: Szwedzki Niemiecki