Polityka ochrony danych

Aby móc oferować użytkownikowi nasze produkty, musimy przetwarzać określone dane osobowe lub informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników, nie gromadzimy więcej informacji niż potrzebujemy. Informacje te nie są oczywiście nigdy sprzedawane stronom trzecim. Dla własnego dobra ważne jest, aby zapoznać się z naszą polityką ochrony danych przed złożeniem zamówienia lub skorzystaniem z naszych usług. Skontaktuj się z nami tutaj, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Jakie informacje gromadzimy?

Niniejsza polityka ochrony danych obejmuje wszystkie dane, które gromadzimy, na przykład: ze strony internetowej, mediów społecznościowych i kontaktów telefonicznych lub e-mailowych oraz podczas wydarzeń / targów. Możemy łączyć dane osobowe zebrane w jeden sposób (np. na stronie internetowej) z danymi osobowymi zebranymi w inny sposób.

Informacje przekazane przez użytkownika

Użytkownik może bezpośrednio lub pośrednio przekazywać nam informacje o sobie lub swojej firmie na kilka sposobów, np. zamawiając nasze usługi/produkty lub kontaktując się z nami za pośrednictwem formularzy/maili na naszej stronie internetowej.

Informacje te mogą obejmować:

  • Dane osobowe i kontaktowe – imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, rola zawodowa, miejsce pracy.
  • Informacje o urządzeniu – np. Ustawienia języka adresu IP, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, platforma i rozdzielczość ekranu.
  • Informacje geograficzne – położenie geograficzne użytkownika.
  • Informacje o produktach / usługach – informacje o zakupionych produktach / usługach.

Gromadzone przez nas informacje są niezbędne do zawarcia z nami umowy, dokonania zakupów online lub sporządzenia wyceny.

Dane osobowe są przetwarzane tylko w wyjątkowych przypadkach dla niektórych usług, które wymagają uzasadnionej tożsamości.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Dlaczego zbieramy informacje i co z nimi robimy?

Gromadzimy dane w celu świadczenia, wykonywania i ulepszania naszych usług i produktów. Twoje informacje są u nas!

Nigdy nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody. Czasami udostępniamy dane osobowe dostawcom lub podwykonawcom w celu sfinalizowania/dostarczenia naszego zobowiązania wobec użytkownika. Wszyscy nasi partnerzy podpisali umowę o zachowaniu poufności i spełniają wymogi prawne i techniczne, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji.

Gdzie przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

Zawsze staramy się przechowywać dane osobowe użytkowników w Szwecji/UE/EOG. Jednak w niektórych rzadkich sytuacjach niektóre dane mogą być przetwarzane przez strony trzecie (np. dostawcę technologii/podwykonawcę). Zawsze zapewniamy, że dane przesyłane/przechowywane w ten sposób są przetwarzane na takim samym poziomie bezpieczeństwa jak w UE/EOG.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkowników?

Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego informacje zostały zebrane lub do wypełnienia naszych zobowiązań oraz tak długo, jak wymaga tego prawny okres przechowywania, zwłaszcza w przypadku wymogów księgowych.

Twoje prawa

  • Jako klient/zarejestrowany u nas z jakiegokolwiek powodu masz kilka praw, które powinieneś znać.
  • Użytkownik może zażądać dokumentu rejestracyjnego zawierającego informacje, które przechowujemy na jego temat.
  • Użytkownik ma prawo do poprawienia swoich danych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub wprowadzają w błąd w jakikolwiek sposób. Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych do czasu ich aktualizacji.
  • Masz prawo do bycia zapomnianym. Usunięcie danych osobowych nie ma miejsca, jeśli jest to wymagane do wypełnienia naszego zobowiązania/umowy z użytkownikiem lub jeśli inne szwedzkie prawo, organ lub sąd stanowią inaczej. Jeśli użytkownik uważa, że nie ma ku temu uzasadnionych powodów, ma oczywiście prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych.
  • Prawo do złożenia skargi, wycofania zgody.

Zmiana polityki ochrony danych

Możemy aktualizować/zmieniać niniejszą politykę. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej. Wyjaśnimy również, jakie zmiany wprowadziliśmy do polityki w momencie zmiany. Zawsze możesz skontaktować się z nami, jeśli chcesz uzyskać dostęp do poprzednich wersji.

Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu zapewnienia spersonalizowanej i płynnej obsługi online. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Skontaktuj się z nami

Mamy wyznaczoną osobę odpowiedzialną za kwestie ochrony danych. W przypadku pytań dotyczących poufności i ochrony danych prosimy o kontakt.

Żądanie dokumentacji rejestru

Jeśli użytkownik chce zażądać uzasadnienia informacji, które zarejestrowaliśmy na jego temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, może to zrobić. Użytkownik może również poprosić o usunięcie danych przechowywanych na jego temat w naszych systemach (chyba że inne warstwy są nadrzędne), a także dokładnych lub niedokładnych danych.

This post is also available in: Szwedzki Niemiecki