Oferujemy trzyletnią gwarancję na nowe produkty marki XL Industri sprzedawane przez Orange AB. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury i obejmuje całą Europę. Jeśli w tym czasie zostaną wykryte wady materiałowe lub produkcyjne, możemy zagwarantować w okresie gwarancyjnym jedną z poniższych usług, w zależności od naszych preferencji:

  • Bezpłatna dostawa odpowiedniej części zamiennej lub
  • Bezpłatna naprawa produktu lub
  • Bezpłatna wymiana produktu na produkt o równoważnej wartości (w razie potrzeby również na kolejny model, pod warunkiem, że oryginalny produkt nie może być już używany).

W ramach tej gwarancji nie przysługują żadne dodatkowe roszczenia. W szczególności nie ma roszczeń o odszkodowanie za szkody, a zwłaszcza roszczeń za szkody następcze.

W przypadku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych prosimy o kontakt:

Orange AB (XL Industri)
Industrivägen 23F
30241Halmstad
Tel. 035-124900
Fax:035-124910
Mail:service@xlindustri.se

Gwarancja dotyczy wszystkich komponentów wewnątrz obudowy naszych urządzeń. Nie obejmuje domu i jego elementów zewnętrznych ani części łączących. Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, które nie mogą być używane wewnątrz domu/mieszkania. Ponadto niniejsze warunki gwarancji nie mają zastosowania do części zużywających się lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, samodzielnymi naprawami i czynnikami atmosferycznymi.

W przypadku żądania usługi gwarancyjnej należy umożliwić nam rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego poprzez odesłanie produktu po uprzednim skontaktowaniu się z nami. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki do Orange AB/XL Industri, a także wszelkich szkód transportowych. Koszty zwrotu z Orange AB/XL Industri pod wskazany adres dostawy pokrywa firma Orange.

Uwaga:

Prawa użytkownika wynikające z zawartej z nami umowy zakupu nie są w żaden sposób ograniczone przez niniejszą gwarancję. W szczególności niniejsza gwarancja nie ma wpływu na wszystkie obowiązujące prawa gwarancyjne. Jeśli zakupiony przedmiot jest wadliwy, użytkownik ma możliwość odwołania się do nas w ramach gwarancji prawnej, niezależnie od tego, czy roszczenie gwarancyjne zostało już zgłoszone lub gwarancja jest już aktywna.

(Obowiązuje od 1 marca 2021 r.)

This post is also available in: Szwedzki Niemiecki